Vi växer!

Brookhaven har växt och kommer att fortsätta växa. För att skapa ett starkt VI i denna föränderliga värld så behövs en tydlig ledstjärna som definierar varför vi på Brookhaven gör det vi gör, varje dag vi går till jobbet.

Ledstjärnan är ingen slogan som i första hand kommuniceras till kunder, utan den visar vilken nytta företaget skapar och varför vi finns till. Den är drivkraften till att vi en gråmulen novemberdag gör vårt allra bästa, precis som dagen innan, och dagen efter.

Brookhavens ledstjärna, strategiska grundstenar och värderingar ska genomsyra företagets dagliga agerande och måste upplevas utåt i kundkontakter, rekrytering och marknadsföring för att ha trovärdighet. Varje medarbetare ska kunna finna stöd för sina beslut och sitt agerande utifrån dem. Vi har alla en hög frihetsgrad i att agera inom värderingarna, men dessa tre utgör grunden i alla våra handlingar, både internt och externt. Vi behöver alla förhålla oss till dem och vad de står för och samtidigt hjälpa andra att göra detsamma.

Jag ser fram emot att tillsammans med er bygga en stark företagskultur där vår ledstjärna, grundstenar och värderingar ”sitter i väggarna”. Tack för er hjälp i att implementera och efterleva detta.

Nu växer vi vidare, tillsammans, både som företag och individer.


Tomas Frick, CEO

”Framgångsrika företag är drivna av en företagskultur med tydlig ledstjärna och starka värderingar.”

– Tomas Frick, CEO –

Vår ledstjärna

Brookhavens ledstjärna är en viljeyttring och vilken nytta företaget vill göra. Ledstjärnan beskriver därmed syftet med verksamheten, den svarar på varför företaget finns och vad det vill bidra med.

”Our commitment to controlled environment saves lives.”

Våra grundstenar

Brookhavens strategiska grundstenar visar våra prioriteringar i vardagen och beskriver vad som gör oss framgångsrika. Dessa ger oss grunden i Brookhavens konkurrensfördel och definierar vårt fokus.

Vi är alla ambassadörer

 • Jag gör kunden nöjd
 • Jag ger kunden ett personligt bemötande
 • Jag är flexibel
 • Jag är ärlig mot kunden
 • Kunden ska kunna lita på oss

Vi är alla säljare

 • Jag lyssnar på kunden och förstår kundens behov
 • Jag ser lösningen innan kunden upplever problemet
 • Jag ser möjligheter till nya affärer
 • Jag är tydlig i min kommunikation
 • Jag informerar om vad vi gör på Brookhaven

Vi gör rätt saker på rätt sätt

 • Rätt leverans – mitt och allas ansvar
 • Jag ställer tydliga krav på kunder och leverantörer
 • Jag informerar kunden löpande – kunden ska inte behöva ringa
 • Jag förstår nyttan av och använder företagets ledningssystem
 • Jag tar eget initiativ för att förbättra vårt arbete
 • Om det går att digitalisera ska vi digitalisera
 • Jag ser till att kunden har rätt förväntningar och levererar minst det kunden förväntar sig

Våra värderingar

Brookhavens värderingar uttrycker Brookhavens kultur, hur vi är och agerar på företaget. Värderingarna sammanför vårt löfte till kunden med hur vi agerar framför kunden och internt mellan oss anställda.

Vi ska växa!

 • Jag hjälper och stöttar andra med kunskap och motivation
 • Jag tänker nytt och kreativt
 • Jag är flexibel och hjälper till där det behövs
 • Jag hjälper nyanställda att komma in i gruppen och i arbetet
 • Vi hjälper varandra att leva efter våra värderingar
 • Alla bidrar till vår framgång – jag är viktig

Jag ska växa!

 • Jag väntar inte på ansvar, jag TAR ansvar
 • Jag vågar utmana mig själv och det är ok att inte lyckas ibland
 • Jag tar aktivt initiativ för min kunskap och utveckling
 • Jag söker och delar med mig av information
 • Jag vill lite mer

Vi ska må bra!

 • Vi bidrar alla till en trivsam arbetsplats
 • Vi respekterar varandra
 • Vi stöttar varandra
 • Vi vågar vara ärliga mot varandra
 • Vilken roll vi än har och var vi än befinner oss är vi alla en viktig del av gemenskapen på Brookhaven

”Our commitment to controlled environment saves lives.”

– Brookhaven Instruments –